centrum medyczne

studnia

Pomóż przywrócić zdrowie, a nawet życie

Średni koszt testu i leków dla chorego na malarię – 65 PLN

STOP MALARII - ZOBACZ FILM

Według raportu WHO w 2022 roku w Afryce odnotowano 233 mln przypadków malarii, co stanowiło 94% wszystkich zachorowań na świecie. Choroba ta w nieproporcjonalny sposób dotyka małe dzieci – aż 76% wszystkich zachorowań. Właśnie z powodu malarii co minutę umiera tam dziecko. MASZ WPŁYW, BY TO ZMIENIĆ.

Malaria jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez zarodźce malarii. Przenoszona jest na ludzi poprzez ukłucie komarów, które wprowadzają do organizmu człowieka zagrażającą życiu chorobę wywołaną przez pasożyta krwi.

W Afryce malaria odpowiada za około 1/5 zgonów małych dzieci i jest przyczyną prawie 40% konsultacji szpitalnych. Dzieje się tak dlatego, że dzieci nie mają do końca wykształconej odporności. Drugą grupą najbardziej narażoną na malarię są kobiety w ciąży. W tym okresie kobietom spada odporność i są bardziej podatne na zachorowanie. Zarażenie łożyska i niedokrwistość u kobiet w ciąży wywołana malarią są przyczyną niskiej masy urodzeniowej dzieci i zwiększonego ryzyka ich chorobowości oraz śmiertelności. Malaria u ciężarnych kobiet powoduje również wysoki wskaźnik poronień, martwych urodzeń i przedwczesnych porodów.

Burkina Faso zajmuje 2 miejsce na świecie pod względem zachorowalności na malarię w przeliczeniu na mieszkańca. Wyjątkowym miejscem, gdzie chorzy udają się po pomoc jest Centrum Medyczne im. św. Maksymiliana Kolbego w Sabou, wybudowane i prowadzone przez franciszkańskich misjonarzy na prośbę rządu Burkina Faso. Obejmuje ono swą opieką 112.000 osób. Chorzy i potrzebujący docierają tu niejednokrotnie pieszo przemierzając nawet kilkadziesiąt kilometrów.

POWSTRZYMAJMY MALARIĘ!
Co roku na malarię umiera około miliona dzieci poniżej 5 lat. Ale malarię można leczyć dzięki lekom przeciwmalarycznym. Kluczowa jest tu wczesna diagnoza choroby. Ważne jest, by zarażone malarią dzieci szybko otrzymały pomoc medyczną. Wesprzyj zakup leków ratujących życie - tylko 65 zł/dziecko. Miejsce na wstawienie zdjęcia Miejsce na wstawienie zdjęcia
Już
1621
dzieciom z Burkina Faso przywróciliśmy zdrowie. Niektórym nawet życie! Wszystko dzięki pomocy 986 Darczyńców Fundacji.

POMOC DARCZYŃCÓW

Dzięki pomocy Darczyńców Fundacji sfinansowaliśmy zakup specjalistycznego sprzętu do laboratorium Centrum Medycznego w Sabou. Wszystkim bardzo dziękujemy.

Analizator do morfologii

„Dla chorych przybywających do Centrum Medycznego w Sabou ten sprzęt laboratoryjny to dar z niebios.” o. Tomasz Kręt (Dyrektor Centrum Medycznego)

Zakupiony aparat do badania krwi pozwala w ciągu 60 sekund wykryć wiele chorób (np. anemię, cukrzycę, stany zapalne, choroby nowotworowe) i szybko podjąć prawidłowe leczenie.

Cena zakupu: 20.500 PLN

Korzystający z badań w 2017 r.: 3.600 osób

Aparat do jonogramu

„Dziękujemy Wam za to, że pomogliście ocalić życie kolejnych osób”
Yameogo Bazile (Technik biomedyczny)

Urządzenie do badań laboratoryjnych służy do oceny zawartości elektrolitów w osoczu (chloru, potasu, sodu i wodorowęglanów). Dzięki niemu można wcześnie rozpoznać i skuteczniej wyleczyć wiele chorób takich jak: niewydolność serca, niedoczynność tarczycy, choroby nerek i układu oddechowego, anoreksję, osłabienia, paraliż itp.

Cena zakupu: 26.500 PLN

Korzystający z badań w 2017 r.: 1.950 osób

ROZBUDOWA CENTRUM

Obecnie Centrum Medyczne posiada następujące usługi medyczne: pediatria z Centrum Dożywiania Dzieci i Edukacji Matek, oddział radiologiczny, medycyna ogólna dla chorych na HIV, apteka szpitalna, laboratorium, centrum krwiodawstwa, gabinet dentystyczny, karetkę, kuchnię dla chorych i pralnię.

Rząd Burkina Faso chciałby bardzo aby Centrum Medyczne w Sabou wyrosło na szpital, który będzie niósł pomoc pacjentom z różnymi schorzeniami, poszkodowanym w wypadkach i urazach, chorym na malarię z powikłaniami, gdzie będzie można odbierać porody poprzez cesarskie cięcie, wykonywać operacje wyrostka, przepukliny itp.

W nadchodzących latach franciszkanie przewidują dokonać w Centrum Medycznym następujących inwestycji:
  • - Budowa oddziału chirurgicznego
  • - Budowa oddziału pooperacyjnego

WOLONTARIAT MEDYCZNY

Jeśli jesteś lekarzem, pielęgniarką lub studentem piątego roku medycyny oraz znasz język francuski na poziomie średniozaawansowanym zapraszamy na misję w Sabou by nieść pomoc potrzebującym. Pobyt na misji trwa min. 3 tygodnie. Zainteresowanych prosimy o kontakt w j. polskim lub francuskim.

Kontakt:
o. Marek Hryniewicki
ofmcbf@gmail.com
‭+226 75 85 63 81‬

DANE:

ZDROWIE | ZASIĘG POMOCY ZDROWOTNEJ
112.000
mieszkańców obejmuje opieką
Centrum Medyczne w Sabou
ZDROWIE | ZESPÓŁ MEDYCZNY
4 lekarzy
pracuje obecnie w Centrum
Medycznym w Sabou
ZDROWIE | TRANSPORT MEDYCZNY
1 karetka
taką ilością dysponuje Centrum
Medyczne w Sabou
ZDROWIE | LEKI NA MALARIĘ
65 PLN
to średni koszt zakupu testu
i leków dla chorego na malarię
POMOC | SPRZĘT LABORATORYJNY
Dziękujemy!
Drodzy Darczyńcy, dziękujemy
za pomoc w sfinansowaniu zakupu
sprzętu laboratoryjnego dla
Centrum Medycznego w Sabou.

WIĘCEJ O MALARII

Malaria jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium – zarodźce malarii. Istnieje 5 gatunków zarodźców malarii. Najgroźniejszym z nich jest zarodziec sierpowaty (Plasmodium falciparum). Jest to jednocześnie najczęściej spotykana odmiana pasożyta malarii, powodująca jej ciężki przebieg i zarazem jedyna śmiertelna odmiana. Komary zarażone zarodźcem sierpowatym występują głównie w pobliżu Sahary. Komary powodujące malarię, są niezwykle odporne na tę chorobę, podobnie jak na leki przeciwmalaryczne.

Malaria przenosi się na ludzi poprzez pojedyncze ukłucie samic komarów typu Anopheles, które gryzą od zmierzchu do świtu i przenoszą zagrażającą życiu chorobę wywoływaną przez pasożyta krwi Plasmodium. W trakcie ukłucia komara wraz z jego śliną do organizmu człowieka wprowadzany jest zarodziec malarii, który z krwią przenoszony jest do wątroby i tam się rozwija. W komórkach tego narządu zarodźce intensywnie się namnażają, a po kilku, kilkunastu dniach uwalniane są do naczyń krwionośnych, gdzie zarażają czerwone krwinki (ertytrocyty). Na kolejnym etapie rozwoju bezpłciowego pasożyta czerwone krwinki pękają, a do krwi dostaje się bezpośrednio duża liczba zarodźców, zdolnych do zarażenia kolejnych czerwonych krwinek.

Do pierwszych objawów malarii należą m.in.:
- gorączka z dreszczami oraz potami
- ból głowy, pleców i mięśni
- osłabienie i ogólne złe samopoczucie
- nudności, biegunka, wymioty, rzadziej żółtaczka

Malaria może przybrać wiele niebezpiecznych dla zdrowia postaci. Mówi się wtedy o malarii ciężkiej, schorzeniu przewlekłym, które bardzo często doprowadza do śmierci. Ciężka odmiana malarii prowadzi do uszkodzenia licznych narządów wewnętrznych oraz poważnych zaburzeń metabolicznych z koniecznością leczenia w warunkach tzw. agresywnej terapii.

Do wczesnych powikłań malarii należą:
- ciężka niedokrwistość
- pęknięcie śledziony
- zaburzenia przytomności do śpiączki włącznie
- skaza krwotoczna
- niewydolność nerek
- ostra niewydolność oddechowa
- wstrząs

Najgroźniejszą odmianą malarii jest malaria wywołana przez zarodziec sierpowaty. Wiele osób zarażonych tą odmianą zarodźca malarii najczęściej umiera. Najbardziej zagrożone tą odmianą są małe dzieci oraz kobiety w ciąży. Dzieci bardzo często stają się śmiertelnymi ofiarami tej choroby gdyż nie mają do końca wykształconej odporności. Ciężka odmiana malarii jest niezwykle niebezpieczna także dla kobiety w ciąży, ponieważ może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia płodu.

Malaria nie jest chorobą całkowicie wyleczalną.Pasożyty malarii mogą pozostać w uśpieniu nawet przez kilkadziesiąt lat i dać o sobie znać w późniejszym wieku. Mówi się wtedy o późnych nawrotach malarii.

- W Afryce Subsaharyjskiej 40% dzieci w wieku od pół roku do 5 lat ma malarię potwierdzoną w badaniach mikroskopowych.
- Szacuje się, że w 2022 r. w Afryce prawie 13 milionów kobiet w ciąży zostało zarażonych zarodźcem malarii. Spowodowało to niską masę urodzeniową u co najmniej pół miliona noworodków i ok. 200 000 zgonów noworodków będącym bezpośrednim skutkiem malarii u ciężarnej matki.
- Około 96% wszystkich zgonów z powodu malarii na świecie miało miejsce w 29 krajach. Cztery kraje odpowiadały za połowę wszystkich zgonów z powodu malarii na świecie w 2022 roku: Nigeria (31%), Demokratyczna Republika Konga (12%), Niger (6%) i Tanzania (4%).

Profilaktykę malaryczną dzielimy na niefarmakologiczną oraz chemioprofilaktykę. Należy podkreślić, że żaden z w/w sposobów zapobiegania malarii nie jest 100% skuteczny.

Do podstawowych sposobów niefarmakologicznych ochrony przed ukłuciami komarów zaliczamy:
- moskitiery nasączone środkiem owadobójczym
- repelenty typu DEET
- odpowiedni ubiór: długie rękawy, długie nogawki, obuwie chroniące całe stopy, nakrycie głowy
- dokładne sprawdzanie pomieszczeń sypialnych
- obniżanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych
- unikanie przebywania w miejscach i czasie największej aktywności owadów

Chemioprofilaktyka malarii oznacza profilaktyczne stosowanie leków przeciwmalarycznych przez podróżującego w trakcie pobytu w rejonie występowania malarii. Profilaktyczne leki przeciwko malarii powstrzymują namnażanie i rozwój zarodźców malarii w organizmie w razie ukłucia przez zarażonego komara. Producenci leków przeciwmalarycznych ostrzegają jednak, że nie można ich stosować cały czas, a dłuższe ich zażywanie może powodować powikłania narządów wewnętrznych i inne niebezpieczne schorzenia.

Podstawą leczenia jest przyjmowanie preparatów działających przeciwko zarodźcom malarii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obecnie rekomenduje leczenie malarii z użyciem kombinacji kilku leków. U wielu chorych niezbędna jest intensywna terapia wspomagająca, np. za pomocą kroplówek nawadniających organizm, leków przeciwgorączkowych, przeciwdrgawkowych i innych. Leczenie ciężkich postaci malarii wymaga podawania środków przeciwmalarycznych drogą dożylną, zawsze w warunkach szpitalnych. Niekiedy konieczne jest przetaczanie preparatów krwiopochodnych, dializy do czasu poprawy pracy nerek, a także wspomaganie oddechu za pomocą respiratora.

W 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała zalecenie, aby przeciw malarii stosować szczepionki RTS,S (szczepionka typ mRNA) u dzieci zamieszkujących regiony o umiarkowanej lub dużej transmisji zarodźca sierpowatego (Plasmodium falciparum). Jak do tej pory jest to jedyna szczepionka przeciwko malarii, która ukończyła III fazę badań klinicznych. Niestety szczepionka ta jest mało skuteczna. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że malaria jest główną przyczyną zachorowań dzieci w tym regionie świata, to jej stosowanie może uratować życie wielu z nich. Do tej pory nie ma dostępnej szczepionki przeciwko malarii dla dorosłych.

Po tym, jak w ostatnim dziesięcioleciu globalne starania wyeliminowały malarię w niektórych krajach, wysiłki utknęły w martwym punkcie. Tylko 40 z 91 krajów, w których występuje malaria, jest na drodze do postępu. Kraje o niskich dochodach i odległe wioski nadal cierpią z powodu wysokiego obciążenia tą chorobą. Rządy, organizacje międzynarodowe i wielkie fundacje raz po raz występują z odważnymi celami i środkami do ich realizacji. Sektor prywatny zapewnia wsparcie finansowe, wiedzę i siłę operacyjną. Są też pracownicy służby zdrowia i członkowie społeczności, którzy uczestniczą w kampaniach eliminacyjnych. Jednakże, ponieważ większość cyklu życiowego pasożyta przebiega wewnątrz czerwonych krwinek, bardzo trudno jest zareagować układowi odpornościowemu. Dlatego nie opracowano szczepionki, która pomogłaby utrzymać trwałą odporność na chorobę, choć trwają dyskusje na temat jej konieczności. Pokonanie ostatnich kilometrów w celu usunięcia malarii jest największym wyzwaniem.

Bądź na bieżąco

Otrzymuj kwartalne wiadomości prosto z Burkina Faso

Partnerzy Fundacji