zawsze 100%

100% WSPARCIA FINANSOWEGO

100% KAŻDEJ ZŁOTÓWKI przekazanej przez Ciebie idzie BEZPOŚREDNIO NA WALKĘ Z UBÓSTWEM.

Naszym celem jest by Twoje wsparcie finansowe szło bezpośrednio na pomoc bliźnim w potrzebie. Stąd zdecydowaliśmy, że:

Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem Fundacji (w tym serwis Internetowy) pokrywamy z funduszy własnych. A zatem:

Twoja pomoc finansowa idzie bezpośrednio na konto misji w Burkina Faso prowadzonej przez franciszkańskich misjonarzy.

DO 100% ODPISU OD DOCHODU

Wspierając finansowo budowę studni, centrum medyczne, dokarmianie dzieci lub kurs alfabetyzacji w Burkina Faso możesz ubiegać się o zwrot podatku, a Twoje wsparcie finansowe będzie w 100% zwolnione z opodatkowania.

100% ODPISU OD DOCHODU

W przypadku przekazania wsparcia finansowego na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego (budując studnię, wspierając kurs alfabetyzacji, rozbudowę centrum medycznego lub dożywianie dzieci w Burkina Faso) darczyńca może odliczyć od dochodu całą (100%) kwotę przekazanej darowizny. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

D0 6% / 10% ODPISU OD DOCHODU

Na cele kultu religijnego Kościoła Katolickiego (np. budowa kaplicy w Burkina Faso) osoba fizyczna może odliczyć darowizny do kwoty nie przekraczającej 6% dochodu. Należy pamiętać, że limit ten jest wspólny z odliczeniami na rzecz OPP oraz honorowego krwiodawstwa.
Osoby prawne mogą odliczyć darowizny na w/w cel do kwoty 10% dochodu.

100% INFORMACJI ZWROTNEJ

Podając adres e-mail otrzymasz:

Od franciszkanów potwierdzenie otrzymania darowizny (do 14 dni)
oraz sprawozdanie z jej wykorzystania (w ciągu 15 m-cy od momentu otrzymania środków)

Od Fundacji Sięgnij NIEBA przypomnienie o możliwości odliczenia
przekazanej darowizny od dochodu wraz z instrukcją wypełnienia
formularza PIT/CIT

Kwartalny newsletter Fundacji na temat postępów prac w niesieniu
pomocy mieszkańcom Burkina Faso oraz ich niezwykłym życiu w
Zachodniej Afryce

100% ZAUFANIA

Masz pod kontrolą swoją anonimowość:

Przekazana kwota znana jest tylko Tobie i franciszkanom
Fundacja nie zna kwoty wsparcia ze strony darczyńcy oraz o nią nie pyta. Ofiarodawca określa ją sam z poziomu swojego konta bankowego.

Prosimy wyłącznie o adres e-mail
Adresy e-mail wykorzystujemy jedynie do korespondencji z przyjaciółmi Fundacji. Nie zasypujemy przyjaciół Fundacji niechcianymi wiadomościami.

Dbamy o bezpieczeństwo
Używamy certyfikatu SSL gwarantującego poufność transferowanych informacji. Adresy e-mail przechowujemy w bezpiecznej bazie danych, zarejestrowanej w GIODO.

100% SATYSFAKCJI

Jaka jest satysfakcja, kiedy wiesz, że dzięki Twojej pomocy inni mogą napić się czystej wody, zjeść posiłek, zdobyć leki lub uczyć się w szkole. Liczba zer jest sprawą drugorzędną w stosunku do intencji ukrytej za darem. Przyłącz się! Zrób pierwszy krok! Sprawisz innym i sobie ogromną radość!

Dobro wraca szybciej niż myślisz. W różnej formie.

100%
Wsparcia finansowego
100%
Odpisu od dochodu
100%
Informacji zwrotnej
100%
Zaufania
100%
Satysfakcji

Bądź na bieżąco

Otrzymuj kwartalne wiadomości prosto z Burkina Faso