alfabetyzacja

SZKOŁA POD DRZEWEM (FILM)

Burkina Faso to światowy lider analfabetyzmu. 2 na 3 osoby nie umie pisać i czytać. Ogromna większość Burkinabé nigdy nie chodziła do szkoły podstawowej lub jej nie ukończyła. Powodów analfabetyzmu jest wiele, m.in.:
 • - brak czystej wody pitnej (absencja w szkole przez częste choroby)
 • - noszenie wody (redukuje czas spożytkowany na zdobywanie wiedzy)
 • - ciężka praca na roli (dzieci porzucają naukę by pomóc w rolnictwie)
 • - brak środków finansowych na edukację ze strony państwa
 • - brak szkół w pobliżu miejsca zamieszkania
 • - ignorancja ze strony rodziców w kwestii edukacji dzieci

Analfabetyzm wpływa nie tylko na zacofanie społeczeństwa lecz także na różne gorszące formy nędzy (choroby, wysoka śmiertelność, dyskryminacja, wyzysk).

NAJLEPSZA INWESTYCJA

„Jeśli czytasz ten list to znaczy, że ktoś kiedyś włożył wysiłek aby nauczyć Cię pisać i czytać. W dzisiejszym świecie ta umiejętność jest dla wielu z nas tak naturalna jak oddychanie.
Jako inwestor giełdowy chciałbym podzielić się z Tobą pewnym sekretem.
Najlepszą inwestycją jaką znam jest inwestycja w drugiego człowieka.
Dziś i Ty możesz nauczyć drugą osobę pisać i czytać finansując jej kurs alfabetyzacji. Ktoś z Burkina Faso liczy na Ciebie.”

Sebastian SiewieraPREZES FUNDACJI SIĘGNIJ NIEBA

Już 148 mieszkańców Burkina Faso nauczyliśmy czytać, pisać i liczyć! Kolejne
93
osób właśnie rozpoczęło kurs alfabetyzacji. Wszystko dzięki pomocy 190 Darczyńców Fundacji.

CENTRA ALFABETYZACJI

Każdego roku parafia franciszkańska w Sabou wspomaga finansowo i organizacyjnie ok. 5-10 centrów alfabetyzacji (na jedną klasę, tzw. centrum przypada 30 osób). Zajęcia najczęściej odbywają się pod gołym niebem.

Przygotowanie kampanii alfabetyzacji trwa około 2 miesięcy (grudzień/styczeń). W tym czasie wizytator odwiedza wioski i zbiera informację o liczbie chętnych do rozpoczęcia nauki. Ważnym elementem w tym okresie jest również rekrutacja animatorów gotowych do prowadzenia zajęć.

Nauka w centrum alfabetyzacji trwa 5 miesięcy w roku (luty-czerwiec). Zajęcia trwają 6 dni w tygodniu od 8:00 do 13:00. Wykłady kończą się w kwietniu, gdyż już w następnym miesiącu rozpoczynają się prace polowe i trzeba przygotować zasiewy przed pierwszymi obfitymi opadami deszczu.

W Burkina Faso edukacja osób powyżej 12 roku życia trwa przez trzy lata (zajęcia odbywają się od początku lutego do końca czerwca):

 • - rok pierwszy, tzw. poziom podstawowy
 • - rok drugi (kontynuacja)
 • - rok trzeci tzw. formacja techniczna

Trzeci, ostatni rok kursu alfabetyzacji, tzw. formacja techniczna, jest niczym innym jak przygotowaniem do nabywania umiejętności praktycznych, podczas których można pogłębić swoją znajomość np. hodowli bydła, prowadzenia pasieki, czytania instrukcji obsługi maszyn, czy też jak lepiej zająć się rodziną.

EDUKACJA

Roczny koszt prowadzenia kursów alfabetyzacji dla 150 osób (5 centrów) wynosi 3,5 mln franków zachodnioafrykańskich, czyli równowartość 22.500 PLN.

W podaną kwotę wchodzą:

 • - tablice, kreda, zeszyty, długopisy
 • - krzesła dla nauczycieli
 • - deski dla uczestników (ławka i stolik)
 • - książki, dzienniki
 • - posiłki dla osób uczących się i animatorów
 • - paliwo na przejazdy po wioskach (przygotowanie kampanii alfabetyzacji)
 • - wynagrodzenie dla animatorów, kontrolerów, księgowej i koordynatora

Doświadczenie uczy, że kursowi alfabetyzacji powinien towarzyszyć posiłek na zakończenie lekcji. Koszt posiłku dla jednej osoby to 3 zł. Wynika to z faktu, że w okresie pierwszego kwartału spichlerze wielu rodzin są znacznie naruszone. W wielu rodzinach je się tylko jeden posiłek dziennie. Miska strawy podczas kursu znacząco poprawia wskaźnik obecności na zajęciach (zgoda rodziny na naukę).

Alfabetyzacja, to podstawowa pomoc okazywana drugiej osobie, by mogła rozwijać swoją inteligencję, wykorzystywać uzdolnienia, wzbogacać więzi z innymi i kierować swoim życiem w sposób bardziej samodzielny.

DANE:

UMYSŁ | NIEUMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA
64%
mieszkańców BF to analfabeci
(ponad 12 mln)
SZKOLNICTWO | FREKWENCJA W SZKOŁACH
1 na 3
Tylko 36% dzieci kończy szkołę
podstawową
EDUKACJA | CENTRA EDUKACJI
148 osób
z pięciu wiosek nauczyliśmy
pisać, czytać i liczyć
EDUKACJA | KOSZTY ALFABETYZACJI
150 PLN
to roczny koszt kursu alfabetyzacji
dla jednej osoby

Bądź na bieżąco

Otrzymuj kwartalne wiadomości prosto z Burkina Faso

Partnerzy